• Forum

Årsmöte 2012

Medlemmar i SeniorNet Swedens klubb Hässelby-Vällingby kallas till klubbens ordinarie årsmöte enligt nedan:

Dag: Tisdagen den 20 mars 2012

Tid: Kl 13.00

Plats: Krossgatan 38 3tr, Vinsta, Vällingby

Program

Inledning med information om pågående och planerade aktiviteter under 2012

Årsmötesförhandlingar enligt dagordning

Kaffepaus och mingel

Stockholm förr och nu, föredrag av Kettil Mannerheim,

skribent och historisk guide med koppling till bl a

Stockholmskällan

Klubbens nya hemsida, Henke Råssmo presenterar

Avslutning

VÄLKOMMEN!