• Årsmöte 2011
Detta bildgalleri kräver att du har javascript aktiverat och Flash installerat.

Foto Henke Råssmo

Årsmötet hölls i sedvanlig ordning i klubbens lokaler på Krossgatan 38.

ordförande Kenth Javestad hälsade alla varmt välkomna och berättade om gångna årets händelser som att datorsalen har fått Windows 7 på samtliga datorer och att det finns nya funktioner som kan vara till hjälp på cirklar och tematräffar.

 

 

Klubbens stora entusiast Bertil Larsson utnämndes till Hedersmedlem

.

årsmöte:

  • till ordförande för mötet utsågs Lars-Erik Eriksson
  • till sekreterare för mötet utsågs Elisabeth Grahl
  • redogjordes för verksamhetsberättelsen för 2010 och för verksamhetsplanen för 2011, vilka fastställdes av mötet
  • kassören redogjorde för klubbens finanser
  • mötet biföll ansvarsfrihet för styrelsen
  • inga motioner hade inkommit till mötet
  • val av ordförande och styrelseledamöter:
  • mötet biföll valberedningens förslag till omval av ordförande för ett år och omval/nya ledamöter till styrelsen och revisorer
  • Kenth Javestad omvaldes till ordförande för ett år

Karl-Erik Berntson höll en mycket intressant framtidsversion om hur vårt digitala hem kommer att se ut.

 

 

Sen var det fritt fram för den som önskade att få information av Karl-Erik och Bertil om gjorda förändringar i datorsalen.

 

 

                                                 vid pennan Ulla Javestad