Våra medhjälpare

Håkan Wallgren 


Tfn: 0768-250853
wall9198@gmail.com

Studieledare och styrelseledamot
Lär dig göra en fotobok
och onsdagssupport

 

Karl-Erik Berntson
 


Tfn:08-387912 eller 0706-685009

karl-erik.berntson@telia.com


Studieledare och styrelseledamot
Teknikansvarig för datorsalen


 Lisen Wiklund
 Tfn:08- 898833 eller 0706-156787

lisen.wiklund@telia.com


Studieledare och Kassör
Släktforskning på nätet
och onsdagssupportHans LeastadiusStudieledare Släktforskning på nätet Ingvar
Brandt


Tfn:0737-066212 
ingvar.brandt@telia.com

Studieledare,
Styrelseledamot 
och
OnsdagssupportLars Björnwalllars.bjornwall@gmail.com


Onsdagssupport

 
Kerstin Fosselius

Tfn:0706-564666

kerstin.fosselius@telia.com


Studieledare och vice ordförande
I-pad, I-phone, android
och onsdagssupport
Henke Råssmo


Tfn:08-875641 eller 0706-488756

henke@rassmo,se                    www.rassmo.se
       

Studieledare och klubbordf.
Picasa, Lär dig skanna egna bilder
 och onsdagssupport   Bertil Larsson

Tfn:0705-603629
bertlason@gmail.com


Onsdagssupport och assisterande studieledare samt medlem i teknikgruppenStaffan Wikström


Tfn:0709-860794
staffan.wikstrom@hotmail.se

Studieledare,
Styrelseledamot 
och
Onsdagssupport
 Gertrud Fogelström

gfogel1@yahoo.seOnsdagssupport och assisterande studieledare
 Carla Wallerman


Tfn:08-7613881 eller 0705-220771

carla.wallerman@gmail.com


Onsdagssupport

 Lars-Erik ErikssonTfn:08-386057
le386057@hotmail.se


Studieledare och styrelseledamot
Excel från grunden och onsdagssupport
 Anita Paues
Tfn:0709-399996

 anpa0830@gmail.com


Sekreterare och onsdagssupport

 Margareta Krook-Brandt


Tfn:0704-333763
margareta.krook-brandt@telia.com

Studieledare,
Styrelseledamot 
och
OnsdagssupportSven Andersson
Onsdagssupport