• Studiecirklar/Tematräffar

Studiecirklar (S)

 

Studiecirklarna omfattar normalt fyra träffar à tre timmar.

Även cirklar med tre träffar à tre timmar förekommer.

Möjligheter att påverka innehållet och att ställa frågor samt många övningar finns i de flesta av våra cirklar.

 

Anmälan

 

För vår planerings skull är föranmälan obligatorisk.

Anmälan kan ske genom att fylla i formuläret på respektive studiecirkelsida

eller direkt till studieledaren via de telefon- och e-postuppgifter som finns på samma sida.


Kostnad

 

Kostnad för cirklar med 4 träffar: medlem 400:- icke medlem 500:-

Kostnad för cirklar med 3 träffar: medlem 300:- icke medlem 400:-

Kaffe med bröd i pauserna ingår i priset.

Med medlem avses medlem i SeniorNet Sweden oberoende av klubbtillhörighet.

 

Betalning

 

Betalning för hela studiecirkeln sker kontant till studieledaren vid första cirkeltillfället.