Tematräff: Hjälpmedel i mobilen / surfplattan

Måndag 11 Mars kl. 13.00-16.00.

Studieledare:

Lennart Fosselius
070 4258241

lennart@fosselius.org

Under denna tematräff kommer vi att visa några exempel på hjälpmedel som finns för mobiltelefon och surfplatta. Med hjälpmedel i detta fall menas funktioner och appar som finnas för att underlätta användningen av mobilen/surfplattan för dig som har en syn- och/eller hörselnedsättning.

Det finns bl.a. möjligheter att:

  • förstora text
  • få text uppläst
  • förbättra ljudet
  • använda sin röst för att t.ex. skicka ett SMS
  • andra sätt att förenkla sättet att använda enheten.

Vi visar också exempel på appar som finns tillgängliga.

Anmäl dig gärna här

* måste vara ifyllt