T64 Tematräff Kontorsprogram

Tisdag 29 mars, kl 09.00-12.00

Studieledare:

Lennart Fosselius
070 4258241

lennart@fosselius.org

Under denna tematräff kommer vi att visa exempel på olika kontorsprogram som finns tillgängliga i mobiltelefon, surfplatta och PC. Med kontorsprogram menar vi program/appar som används för att t.ex. skriva texter, göra kalkyler.

Anmäl dig gärna här