Studiecirklar(S)

 Studiecirklarna omfattar tre, fyra eller fem träffar à tre timmar. Avgiften är 300, 400 respektive 500 kronor. För icke medlemtillkommer 100 kronor. Kaffe med bröd ingår. Avgiften betalaskontant eller med Swish direkt till studieledaren vid första träffen.

Tematräffar(T)

Tematräffarna är tre timmar vid ett tillfälle då vi lär oss mer om ett visst ämne. Möjlighet att påverka innehållet och att ställa frågor. Kostar 100 kr/träff inklusive kaffe med bröd. Avgiften betalas kontant eller med Swish direkt till studieledaren/koordinatorn när träffenstartar

Anmälningar för höstterminen kommer senare, tyvärr vet vi inte när ännu.  


Klicka på de fyra pilarna (fullscreen) för att få en stor bild och som öppnas i ett nytt fönster