• S32 Släktforskning

Tematräff: Släktforskning: Lär dig databaserna på SeniorNet

Tisdagen 12 September kl 9:00-12:00

Studieledare:

Gertrud Fogelström

gfogel1@yahoo.se


Handledare: Eva Löfman

Har du tittat på monogrammen på dina handdukar, dukar eller silverskedar? Vet du vem som döljer sig bakom bokstäverna?
Vi ska försöka ta reda på det tillsammans!

Var med på denna kurs i släktforskning, som vänder sig till nybörjare. Den syftar till att lära ut hur man hittar äldre släktingar i kyrkböckerna. Kyrkan höll reda på var alla människor bodde och antecknade datum för födelse, vigsel och död samt byten av bostadsadress. Dessa data skrevs för hand i varje kyrkoförsamling i liggare/böcker/längder och kallas generellt för Kyrkböckerna. I slutet av 1600-talet började man föra Kyrkböcker. Vi kan alltså hitta släktingar födda på 1600-talet när vi forskar!
Man läser kyrkböckerna i datorn via olika sidor på internet. Du som går kursen uppnår bäst resultat om du är van vid dator och vet hur man söker på internet via google eller andra sökmotorer. Under kursens gång skall man göra enklare hemuppgifter och därför behöver deltagarna ha dator hemma.

Utdrag ur husförhörslängden från samma tidsperiod.

Anmäl dig gärna här:

* måste vara ifyllt