T62 Introduktion till Google
Torsdagen 17 Februari kl 13.00 - 16.00


Studieledare:
Ingvar Brandt
073 7066212
ingvar.brandt@telia.com

Under denna tematräff kommer vi att ge en inblick i de olika funktionerna i Google. Vi kommer att titta på Google Sök, Gmail, Kalender, Dokument, Kalkyl, Drive, Foto och Maps.

Anmäl dig gärna här