T63 Sociala medier

Torsdagen den 10 Mars kl 09,00-12.00

Studieledare

Kerstin Fosselius

070 6564666

kerstin.fosselius@telia.com

Sociala Medier, samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud. 

Under denna tematräff kommer vi att gå igenom följande Sociala Medier:

Facebook
Instagram
Snapchat
WhatsApp
Blogg 
Twitter
  • Sociala Medier, Tematräff