S27 Excel från grunden

Fyra fredagar, 5, 12, 19 och 26 okt, kl 13.00-16.00.

Studieledare

Lars-Erik Eriksson

08-38 60 57 
070-30378969

l-eeriksson@bredband.net


Ni som aldrig prövat Excel kan här få en introduktion. Det är ett stort
kalkylprogram med många finesser. Vi prövar de enklaste !
Vi gör en budget och testar bokföring med “autofyll” till det mesta. Egna
serier, enkla formler och diagram ska vi också pröva på.
Vill ni göra egna visitkort ? Det går också bra i Excel !
I klubbens datorer finns Office 2013, där Excel ingår. Vi använder den men
skillnaden mot tidigare versioner är obetydlig i de grundläggande
funktionerna.

Anmäl dig gärna här