• Allmän datorkunskap HT18

Allmän datorkunskap

Många seniorer har först under senare år kommit i kontakt med persondatorn inte minst genom de förändringar i vardagslivet som är kopplade till framväxten av Internet. Digitaliseringen av bild, film och ljud har dramatiskt sänkt marginalkostnaderna men till priset av att vi själva får göra efterarbetet i våra datorer.

För att kunna tillgodogöra sig detta krävs utbildning som kan vara mycket svår att skaffa sig helt på egen hand. Barn och barnbarn kan vara en möjlighet men där finns inte alltid den tid - och kanske det tålamod - som erfordras.


SeniorNets motto är: Tillsammans lär vi oss datorn. Äldre lär äldre i lagom takt!


Under den här rubriken finner du studieciklar som syftar till att lära ut persondatorns och dess programvaras grundläggande funktioner och att ge en introduktion till utökade användningsområden. Vi lägger stor vikt vid att anpassa nivån på studiecirklarna till de förkunskaper som eleverna har.

Studieciklar

Windows 10 och dess möjligheter, fem gånger, S25 (Se även S30)

Windows 10 och dess möjligheter, S26

Excel från grunden, S27

Windows 10 och dess möjligheter, fem gånger, S30 (Se även S25)