• Datorvård HT18

Datorvård

När du börjat att använda din dator kommer den att fyllas med dokument, bilder, filmer, musik och allt fler program. Den blir då en personlig dator med innehåll som är av stort värde för dig.

 

Datorn är mycket flexibel men det är ditt eget ansvar att organisera dina data så att du alltid hittar det du söker - och har kvar det!

 

Datorn är en teknisk pryl som kan gå sönder och skadas. Du kan skydda dina data genom säkerhetskopiering men det är ditt eget ansvar att regelbundet göra kopior.

 

Ju mer datorn används och ju mer av data och program som läggs in desto större är risken att den börjar tappa prestanda och i värsta fall bli instabil. För att motverka detta är det ditt eget ansvar att hålla datorn i trim.

 

Säkerhetskopiering kräver en mindre investering i något som kan lagra data utanför datorn men den största investeringen ligger i att skaffa sig den medvetenhet och kunskap som behövs för att undvika obehagliga överraskningar.

 

Under denna rubrik hittar du studiecirklar och tematräffar som behandlar goda vanor för vård av din dator och dina data.

Studiecirklar