Denna cirkel utgår på grund av för få anmälningar

S88 Lär känna iPhone och iPad, fortsättning

Fyra torsdagar, 21 och 28 sep, samt 5 och 12 okt, kl 13.00-
16.00

Studieledare

Kerstin Fosselius

0706-564666

kerstin.fosselius@telia.com

Du bör ha deltagit i Lär känna iPhone och iPad, en introduktion, eller ha
motsvarande kunskaper. I denna cirkel fördjupar vi oss i våra enheter. Vi går
igenom de hjälpmedel man kan få ut av din enhet, talar om olika tillbehör och
visar hur dessa fungerar. Här får du som deltagare möjlighet att före
cirkelträffen skicka frågor som du har som vi under träffen kan ta upp och
besvara.