• Internet HT18

Internet

Internet, nätet, har vuxit enormt sedan mitten av 90-talet och antalet användare i världen är idag närmare 2,4 miljarder. Nätet har blivit en del av vardagen för många och det finns knappast någon idag som öppnar sin dator utan att koppla upp sig på nätet.

 

Nätet har genom sökmotorer som tex Google blivit en ovärderlig uppslagsbok och verbet "googla" är numera ett ord i Svenska Akademins ordlista.

Mängder av databaser och historiska arkiv har öppnats för den som söker information.

 

Företag, banker och myndigheter använder i allt större utsträckning nätet för sin verksamhet och det har en stor påverkan på alla i vår vardag.

 

På nätet utvecklas nya former för kommunikation som går under namnet "sociala medier" med exempel som Facebook,Twitter,Youtube och Skype.

 

Det är inte bara traditionella datorer som kopplas upp till nätet, mobiltelefonerna är numera i stor utsträckning uppkopplade och en ny typ av datorprodukter, de s.k. surfplattorna, har haft stora framgångar på marknaden.

Är nätet säkert?

Många äldre känner viss oro för att gå ut på nätet och den oron underblåses av mediernas ständiga artiklar om hot från datavirus, bedragare som tömmer bankkonton, företag som inte levererar varor beställda och betalda över nätet och liknande.

Alla dessa rapporter gäller emellertid endast en ytterst ringa del av all den verksamhet som finns på nätet.

 

Nätet är idag säkert men att det ändå händer olyckor beror ofta på att många, ovana vid den nya tekniken, inte inser att nätet är ett offentligt rum och i offentliga rum måste man alltid iaktta viss försiktighet.

 

Grundregeln är därför att sådant man inte skulle ha gjort ute på gator och torg, det ska man inte heller göra på nätet.

 

Läs här och begrunda hur bedragarna kan gå till väga: http://www.cyberskurk.se

 

Det är viktigt att ha antivirus- och brandväggsprogram installerade i datorn, men som framgår av cyberskurklänken ovan handlar det till syvende och sist om att vara vaksam och att använda sunt förnuft.

 

Det är lätt att hamna i ett digitalt och socialt utanförskap om man inte kan eller vågar utnyttja nätet. Det är en tröskel som ska övervinnas men det ger också möjligheter.

Nätet är öppet 24 timmar om dygnet, vardag som helgdag.

 

Under denna rubrik hittar du studiecirklar och tematräffar som lär ut hur man kan utnyttja nätets möjligheter och vi lägger stor vikt vid att visa hur man gör det på ett tryggt och säkert sett.

Den här länken kan också vara intressant http://www.internetstatistik.se

Den visar lite av vad som händer på nätet från svensk horisont.

Studiecirklar