OBS ändrad till en tematräff

S23 Facebook och Whatsup

Torsdagen den 20 sep, kl 09.00-12.00.

Studieledare:

Henke Råssmo

08-875641

0706-488756

henke@rassmo,se

www.rassmo.se

 

I denna cirkel går vi igenom bl.a inställningar i Facebook, vad kan jag göra mer
än att skriva inlägg, vilka får se vad jag skriver m m. Vi tittar även lite närmre
på Whatsup, vi kommer att kunna hjälpa till att installera programmen om det
behövs men bäst är det om du redan gjort det innan start.