Denna cirkel utgår på grund av för få anmälningar

T31, Digitalisera bilder med skanner

Fredag 21 sep, kl 09.00-12.00

Studieledare:

Henke Råssmo

08-875641

0706-488756

henke@rassmo,se

www.rassmo.se

 

Det har blivit angeläget att digitalisera äldre värdefulla bilder och kunna spara
dem i mappar på din dators hårddisk eller på ett USB-minne för eventuellt
vidare bildbehandling. Vi går igenom hur man skannar och lagrar för att du
senare med eget material ska kunna utföra arbetet själv någon fredag efter
överenskommelse med studieledaren

Vi använder en modern negativ/dia-skanner som ger mycket god kvalite på det inskannade.

* måste vara ifyllt