Sociala medier, T24

Torsdag 15 mars, kl 13.00-16.00

Studieledare

Kerstin Fosselius

0706-564666

kerstin.fosselius@telia.com

Vad är sociala medier?
Informationsspridning sker idag mycket via sociala medier. På denna
tematräff går igenom de vanligaste sociala medierna såsom Facebook,
Instagram, Twitter, Snapchat och blogg. Du får en inblick i hur dessa fungerar

Anmäl dig gärna här

* måste vara ifyllt